31-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΟΧΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ.-