Οι Αριθμοί

Το Νοσοκομείο με Αριθμούς 130 ανεπτυγμένες κλίνες (εκ των οποίων οι 10 αφορούν τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), με μέση πληρότητα κλινών 67,6%. 9.106 νοσηλευθέντες ασθενείς. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν κατά μέσο όρο 3,3 ημέρες και κυμάνθηκε μεταξύ 2 ημερών στο Καρδιολογικό Τμήμα και 4,5 ημερών στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Χειρουργικού Τμήματος. 32.872 επισκέψεις στα […]

Περιοχή Ευθύνης

Περιοχή Ευθύνης Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Το ΓΝΔ αποτελεί -από την ίδρυσή του έως σήμερα- το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου, δηλαδή στο πιο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που συνορεύει με τη Βουλγαρία και την Τουρκία (τριεθνές). Το στοιχείο αυτό ενισχύει τον εθνικό και στρατηγικό ρόλο του νοσοκομείου. Περιοχή ευθύνης του […]

Διοίκηση

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου Διοίκηση

Υπό την αυτόνομη μορφή του, το ΓΝΔ διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Διοικητής, 2 εκπρόσωποι του προσωπικού του νοσοκομείου και 2 διορισμένα από τον Υπουργό Υγείας μέλη.

Ιστορικό

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ΓΝΔ) ιδρύθηκε επίσημα το 1946, ως «Προσωρινό Κρατικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου», δυναμικότητας 40 κλινών, με σκοπό την «παροχή ιατρικής αντίληψης στους απόρους πολίτες της επαρχίας Διδυμοτείχου».