Περιοχή Ευθύνης Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Το ΓΝΔ αποτελεί -από την ίδρυσή του έως σήμερα- το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου, δηλαδή στο πιο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που συνορεύει με τη Βουλγαρία και την Τουρκία (τριεθνές). Το στοιχείο αυτό ενισχύει τον εθνικό και στρατηγικό ρόλο του νοσοκομείου.

Περιοχή ευθύνης του νοσοκομείου θεωρούνται οι Καλλικρατικοί Δήμοι Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Τα αστικά κέντρα της Ορεστιάδας και του Σουφλίου απέχουν 20 και 31 χιλιόμετρα αντίστοιχα από το Διδυμότειχο, ενώ το πιο απομακρυσμένο χωριό της περιοχής ευθύνης, το Ορμένιο στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, απέχει από το Διδυμότειχο 63 χιλιόμετρα. Συνεπώς, η περιοχή ευθύνης του νοσοκομείου ξεπερνά τα 90 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, δηλαδή περίπου το ½ του Νομού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλησιέστερο νοσοκομείο, στην Αλεξανδρούπολη, βρίσκεται 105 χιλιόμετρα ή 1 ώρα και 15 λεπτά μακριά.

Ο πληθυσμός ευθύνης του ΓΝΔ ανέρχεται σε περίπου 70.000 μόνιμους κατοίκους των ανωτέρω Δήμων πλέον το πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό της περιοχής, στο πλαίσιο συνεργασίας/συλλειτουργίας με το 219 ΚΙΧΝΕ Διδυμοτείχου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού ευθύνης είναι τα εξής:

Οι υπερήλικες (>65 ετών) καταλαμβάνουν το ¼ του πληθυσμού (άνω του μέσου όρου της χώρας).

Το κατά κεφαλή εισόδημα είναι κατά 20% χαμηλότερο του μέσου όρου της χώρας.

Η ανεργία αγγίζει το 28,5% (το υψηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια ΑΜΘ, άνω του μέσου όρου της χώρας κατά 3-4%).

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την έλλειψη ιδιωτικών μονάδων δευτεροβάθμιας περίθαλψης, επισφραγίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης του νοσοκομείου και από κοινωνική σκοπιά.