Ιστορικό

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ΓΝΔ) ιδρύθηκε επίσημα το 1946, ως «Προσωρινό Κρατικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου», δυναμικότητας 40 κλινών, με σκοπό την «παροχή ιατρικής αντίληψης στους απόρους πολίτες της επαρχίας Διδυμοτείχου».

Δείτε περισσότερα »

Διοίκηση

Υπό την αυτόνομη μορφή του, το ΓΝΔ διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Διοικητής, 2 εκπρόσωποι του προσωπικού του νοσοκομείου και 2 διορισμένα από τον Υπουργό Υγείας μέλη.

Δείτε περισσότερα »

Περιοχή Ευθύνης

Περιοχή Ευθύνης Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Το ΓΝΔ αποτελεί -από την ίδρυσή του έως σήμερα- το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου,

Δείτε περισσότερα »

Οι Αριθμοί

Το Νοσοκομείο με Αριθμούς 130 ανεπτυγμένες κλίνες (εκ των οποίων οι 10 αφορούν τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), με μέση πληρότητα κλινών 67,6%. 9.106 νοσηλευθέντες ασθενείς.

Δείτε περισσότερα »

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ:5067799

Περισσότερα στοιχεία »»»

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου  με επικουρικό προσωπικό για την

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.

Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Περισσότερα στοιχεία »»»

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με κωδικό ΟΠΣ 5030472 και Π/Υ 1.728.550 €

Περισσότερα στοιχεία »»»

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με κωδικό ΟΠΣ 5037483 και Π/Υ 1.555.000 €

 

Περισσότερα στοιχεία »»»