Αιμοδοσία

Ώρες λειτουργίας του τμήματος Αιμοδοσίας Καθημερινές 09:00 – 13:00 και 17:00 – 19:00 Σαββατοκύριακα και αργίες   09:00 – 12:00 Πρόγραμμα εξορμήσεων Για το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενημερωθείτε εδώ:

Λίστες Έκτακτων Χειρουργείων

Επείγοντα Χειρουργεία Α΄15ήμερο Απριλίου Επείγοντα Χειρουργεία Β΄15ήμερο Απριλίου Επείγοντα Χειρουργεία Α΄15ήμερο Μαΐου Επείγοντα Χειρουργεία Β΄15ήμερο Μαΐου

Υποχρεώσεις Ασθενή

Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή στην διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς προϋποθέτει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ο ασθενής υποχρεούται να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον κανονισμό του Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται. Ειδικότερα, ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι οι ακόλουθες: Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να καπνίζει εντός του θαλάμου νοσηλείας. Αντιθέτως και εφόσον αυτό […]

Δικαιώματα Ασθενή

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (Νόμος 2071 / 1992, Άρθρο 47) Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθενείας του. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την […]