Ταχυδρομική Διεύθυνση

25ης Μαΐου 152
Τ.Κ. 68300
Διδυμότειχο

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Πληροφορίες
2553350168 & 2553350199

Ραντεβού
2553350161 & 2553024370

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

did-hosp@otenet.gr