Για να καλέσετε ένα Τμήμα ή Κλινική του Νοσοκομείου καλέστε 2553 προσθέτοντας τον αντίστοιχο 6ψήφιο αριθμό που βρίσκεται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

email: did-hosp@otenet.gr

Ραντεβού  Ε.Ι.: 2553350161

Πληροφορίες: 2553350168

Θυρωρείο: 2553350187

   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 350150 – 024764
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 350136 – 023515
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350151
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350152
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 350159
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 350191
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΙΩΝ 350332
ΤΑΜΕΙΟ 350318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 350167
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 350137
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 350329
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 350328
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 350220
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 350131
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 350181
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350143
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350158
ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΣΕΣ-ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ 350154
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 350153 – 022017

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 350184
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 350149
ΑΠΟΘΗΚΗ 350188
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 350189
ΡΑΦΕΙΟ 350180
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 350187

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350336
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ 350335
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟΥ 350334
ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 350337

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350183
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 350245
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 350145
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 350141
 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 350144

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΕΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 350168
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ) 350169
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ) 350192
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ) 350166

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 350161 – 024370
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350119
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 350111
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1 350112
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2 350113
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3 350117
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 350114
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 350115
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 350116
ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΙΑΣ 350181

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350194
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 350118
ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ 350120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 350121

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350237
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 350178
ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΞ.Τ. 350238

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350177
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ 350175
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 350196

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 350173
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 350172

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 350179
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 350170
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛIΤΗ 350228

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350124
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350148
ΓΚΙΣΕ 350346
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 350122
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 350123
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 350198
ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 350134

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350155
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350156
ΓΚΙΣΕ 350157
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ 350147
ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 350140

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 350162
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 350239
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 350125
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 350126
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 350139
Ω.Ρ.Λ. 350130
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 350126
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 350101
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 350127 – 350129

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350223
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350224
ΓΚΙΣΕ 350241
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 350341

2ος ΟΡΟΦΟΣ

                                                                              ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η – ΓΚΙΣΕ 350230
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 350232
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ 350236

                                                                        ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350258
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350250
ΓΚΙΣΕ 350233
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ (ΕΠΙΜ. Α’) 350235
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ (ΕΠΙΜ. Β’) 350234
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΙΤΗΡΙΩΝ 350216
ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ 350240

                                                                      ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350246
ΓΚΙΣΕ 350225
ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ 350247
Μ.Ε.Θ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350249
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑΣ 350231

                                                                 3ος ΟΡΟΦΟΣ

                                                                       ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350348
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 350321
ΓΚΙΣΕ 350320
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ Α’ 350342
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ 350349
ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 350322
ΕΦΗΜΕΡΙΟ Α’ 350323
ΕΦΗΜΕΡΙΟ Β’ 350327

                                                                        ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 350315
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 350326
ΓΚΙΣΕ 350324
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ Α’ & ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ 350325
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 350331

 

                                                                  4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ 350190 – 024764