Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.200,00€ με φπα  24% και …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2), για ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 23.531,57€ …

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, κο Τσαλικάκη Γ. Δημήτριο Δελτίο τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοκτοσκοπίου μονής ροής,  συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 213128 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρική γάζα-επιδεσμικόυλικό(CPV33141110-4), για χρονικό διάστημα ενός …

Το Σωματείο εργαζομένων ενημερώνει τα μέλη του ότι δημιουργήθηκε τμήμα Βοηθών Νοσοκόμων στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου.Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν μετά τις 6/9/2023.Οι αιτήσεις …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 885.000,00€ …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την κατασκευή ηχοπετάσματος, ήτοι ηχομονωτικών και ηχοαπορροφητικών παρεμβάσεων (CPV: 44112600-4),  στη Μονάδα Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου του Γ.Ν. …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 210127 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΕΕΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 210146 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού …