Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Υγειονομικό Υλικό Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων προσωπικού του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Πρόσκληση

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των προσωπικών δεδομένων Διακήρυξη

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Πληροφοριακά Συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7088/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 171298 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροδφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV : 72261000-2) και β) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ΣυστήματοςεΥγείας «ΑΣKΛΗΡΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL» (SLA) (CPV: 50312600-1) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με […]

Πρόσκληση για προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ