Το Νοσοκομείο με Αριθμούς

 • 130 ανεπτυγμένες κλίνες (εκ των οποίων οι 10 αφορούν τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), με μέση πληρότητα κλινών 67,6%.
 • 9.106 νοσηλευθέντες ασθενείς. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν κατά μέσο όρο 3,3 ημέρες και κυμάνθηκε μεταξύ 2 ημερών στο Καρδιολογικό Τμήμα και 4,5 ημερών στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Χειρουργικού Τμήματος.
 • 32.872 επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ή 134 επισκέψεις ανά ημέρα).
 • 25.502 επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ή 70 επισκέψεις ανά ημέρα).
 • 42 αιμοκαθαιρόμενοι ανά μήνα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
 • 1.749 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων 971 πραγματοποιήθηκαν στο Χειρουργικό Τμήμα, 368 το Ορθοπαιδικό Τμήμα, 408 στο Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα και 2 στο Ουρολογικό Τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως του Χειρουργικού Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς του πληθυσμού ευθύνης του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και σε μόνιμους κατοίκους άλλων Νομών, όπως επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις 17 διακομιδές χειρουργικών περιστατικών προς το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
 • 7 εκ. ευρώ λειτουργικά έσοδα (από ασφαλιστικά ταμεία), 5,8 εκ. ευρώ λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που βαραίνει τον προϋπολογισμό.
 • Μέσο κόστος ανά νοσηλευθέντα ασθενή: 638,68 ευρώ.
 • Μέσο κόστος ανά ημέρα νοσηλείας: 195,86 ευρώ.
 • Μέση φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα: 161,24 ευρώ.
 • Μέση δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα: 72,29 ευρώ.
 • Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές: 150.000 ευρώ, το σύνολο των οποίων αφορά πληρωμές κατόπιν αναμενόμενων δικαστικών αποφάσεων και ολοκλήρωσης ενιαίων διαγωνισμών από άλλα νοσοκομεία.