Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια με Βελόνες Παρακέντησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς στην ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασίας για την Προμήθεια Βελονών Παρακέντησης Φίστουλα(CPV33141324-7) για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου, για

Περισσότερα »

Πρόσκληση για καθαρισμό τριών δεξαμενών πετρελαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών (3)δεξαμενών πετρελαίου (3χ20.000lit) (CPV: 90913200-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με φίλτρα αερισμού-κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνπρομήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού-κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 5.123,68€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο ψυχρού νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια & τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο του ψυχρού νερού καικατασκευή συστήματος ατμομάστευσης στην αποστείρωση (CPV: 31720000-9) του

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.2322/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ME ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV33695000-8), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.721,61€

Περισσότερα »