Φίλτρα Αερισμού – Κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού – κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 3.116,12€

Περισσότερα »

Συντήρηση υποσταθμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατάθεση προσφοράς για την συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης με δύο μετασχηματιστές ελαίου 630KVA έκαστος και συντήρηση γενικού πεδίου του πίνακα χαμηλής τάσης,

Περισσότερα »

Προμήθεια ΗΥ & εκτυπωτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και του ΚΕΦΙΑΠ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και αδειών χρήσης WINDOWS 10, συνολικής ενδεικτικής

Περισσότερα »

Προμήθεια μιας φυγόκεντρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας φυγόκεντρου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7434/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια μίας

Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου

Προμήθεια ενός Ηλεκτροκαρδιογράφου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7424/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV: 33123230-9) με

Περισσότερα »

Υγρό εμφάνισης ακτινογραφικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης – στερέωσης ακτινογραφικών (CPV:24931230-0) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα

Περισσότερα »

Φίλτρα αερισμού – κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού – κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 3.116,12€

Περισσότερα »

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.6570/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 33168000-5), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

ΣΕΤ ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με δέκα (10) σετ εκτομήςπεριεδρικού συριγγίου (CPV:33162200-5), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

Περισσότερα »

Καθετήρες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες (CPV 33141200-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.151,00€ με

Περισσότερα »