Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείο Διδυμοτείχου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Περισσότερα »

Πρόσκληση για ηλεκτρικές συσκευές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ με φπα και με

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5214/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των πέντε (5) μηχανημάτων Nikisso, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2)

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εγκατάσταση νέας εισόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια εγκατάσταση νέας εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.300.00€

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υδραυλικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω είδη Υδραυλικού υλικού (CPV 44115200-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.032,15€ με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξοπλισμό ενδοουρολογικών επεμβάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχουμε εξοπλισμό για ενδοουρολογικές επεμβάσεις, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »