Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6914/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, για την διενέργεια εξετάσεων

Περισσότερα »

Πρόσκληση για ιματισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιματισμό (CPV:18230000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.903,87€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Περισσότερα »

Διακήρυξη-Ταμειακή Διαχείριση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6700/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM)στους χώρους του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια ψυκτικής φυγόκεντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6532/2020 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια ψυκτική φυγόκεντρο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο

Περισσότερα »