Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

Διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμούγια το έργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κτίριο του Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πατήστε

Περισσότερα »

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Η/Υ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής

Περισσότερα »

Προμήθεια Ιματισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3737/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.912,35€

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ COURIER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,

Περισσότερα »