Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διαγωνισμός για συντήρηση και υποστήριξη των ΠΣ HOSPITAL_ES και ΑΣΛΗΠΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5247/2021 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »

Ανοικτός Διαγωνισμός για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2867/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.920.000 € ΜΕ ΦΠΑ Mέσω

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξετάσεις μικροβιολογικού εργαστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών  εξετάσεων ανώτατης συμβατικής αξίας 55.000,00 με φπα και, β)κυτταρολογικών εξετάσεων ανώτατης συμβατικής

Περισσότερα »