Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6930/2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 139610 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για κάμερα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5568/2021 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια κάμερα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για συντήρηση και υποστήριξη των ΠΣ HOSPITAL_ES και ΑΣΛΗΠΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5247/2021 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »