Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια αναλωσίμων με είδη μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμα είδη μαγειρείων (CPV 39830000-9) συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.634,61€ με ΦΠΑ, με

Περισσότερα »