Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υδραυλικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω είδη Υδραυλικού υλικού (CPV 44115200-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.032,15€ με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξοπλισμό ενδοουρολογικών επεμβάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχουμε εξοπλισμό για ενδοουρολογικές επεμβάσεις, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών για πίνακες αυτοματισμού δύο γεννητριών-Η/Ζ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους πίνακες αυτοματισμού των δύο (2) γεννητριών-Η/Ζ (CPV: 31600000-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο

Περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4221/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 92603 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV:79713000-5) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 210.000,00€

Περισσότερα »

Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

Διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμούγια το έργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κτίριο του Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πατήστε

Περισσότερα »

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Η/Υ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής

Περισσότερα »