Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Ανοικτός Διαγωνισμός για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2867/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.920.000 € ΜΕ ΦΠΑ Mέσω

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξετάσεις μικροβιολογικού εργαστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών  εξετάσεων ανώτατης συμβατικής αξίας 55.000,00 με φπα και, β)κυτταρολογικών εξετάσεων ανώτατης συμβατικής

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια μιας συσκευής απολύμανσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου με μιασυσκευή απολύμανσης (CPV:39330000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης

Περισσότερα »