Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο ψυχρού νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια & τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο του ψυχρού νερού καικατασκευή συστήματος ατμομάστευσης στην αποστείρωση (CPV: 31720000-9) του

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.2322/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ME ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV33695000-8), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.721,61€

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια αναλωσίμων με είδη μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμα είδη μαγειρείων (CPV 39830000-9) συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.634,61€ με ΦΠΑ, με

Περισσότερα »