Λαπαροσκοπικό Υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 422/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84114 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός

Περισσότερα »

Ταυτοποίηση Μικροβίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 218/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την

Περισσότερα »

Προϊόντα Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.185/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39830000-9), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

Αναλώσιμο – Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 170/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83871 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αναλώσιμο υλικό για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Περισσότερα »

Ηθμός διάλυσης – φίλτρα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 123/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83805 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ηθμό διάλυσης – φίλτρα (CPV 33181200-4) για

Περισσότερα »

Εσωτ. Έλεγχος – Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 111/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00€ με φπα και κριτήριο

Περισσότερα »

Συλλέκτης Ατμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την κατασκευή και τοποθέτηση συλλέκτη ατμού 10″ στο λεβητοστάσιο, του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο

Περισσότερα »

Διακήρυξη – Εσωτερικός Έλεγχος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 8269/2019 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ με φπα και κριτήριο

Περισσότερα »