Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια συσκευής Πνευμοπεριτοναίου και Ιατρικού Μόνιτορ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Συσκευής Πνευμοπεριτοναίου και Ιατρικού Μόνιτορ (CPV: 33100000-1) για συστήματα χειρουργικής ενδοσκόπησης σε χειρουργική αίθουσα στον προκαθορισμένο χώρο του Γενικού

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια δύο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων ασθενών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με δύο (2) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών (CPV:32552200-9) σε κλίνες νοσηλείας COVID 19 &

Περισσότερα »

Διακήρυξη για επισκευή και συντήρηση ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7704/2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 140640 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την κάλυψη αναγκών εξαιτίας αναστολής καθηκόντων του προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων

Περισσότερα »