Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για σύστημα διαχείρισης ενέργειας στο Λεβητοστάσιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (πετρελαίου) στο Λεβητοστάσιο (CPV: 42418500-4) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με Βελόνες Παρακέντησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς στην ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασίας για την Προμήθεια Βελονών Παρακέντησης Φίστουλα(CPV33141324-7) για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου, για

Περισσότερα »

Πρόσκληση για καθαρισμό τριών δεξαμενών πετρελαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών (3)δεξαμενών πετρελαίου (3χ20.000lit) (CPV: 90913200-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με φίλτρα αερισμού-κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνπρομήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού-κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 5.123,68€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο ψυχρού νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια & τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο του ψυχρού νερού καικατασκευή συστήματος ατμομάστευσης στην αποστείρωση (CPV: 31720000-9) του

Περισσότερα »