Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για αντικατάσταση δικτύου ατμού μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση του δικτύου ατμού των μαγειρείων (CPV:44110000-4),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.800,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.386,00€

Περισσότερα »

Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6914/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, για την διενέργεια εξετάσεων

Περισσότερα »