Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 550/2021 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με υγειονομικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 490/2021 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με υγειονομικό υλικό, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.804,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για ένα έτος

Περισσότερα »