Διαβούλευση – Λαπαροσκοπικός Πύργος, Αναισθησιολογικό Μηχάνημα, Διαθερμίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ HD, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες

Περισσότερα »

Διαβούλευση – Αξονικός, Ακτινολογικό, Εμφανιστήριο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 16Τ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για

Περισσότερα »

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για

Περισσότερα »

Διαβούλευση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Μ/Γ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της. Για περισσότερες λεπτομέρειες

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προϊόν καθαριότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με προϊόν καθαριότητας (CPV 39830000-9), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους

Περισσότερα »

Τρόφιμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1532/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85875 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 240.000,00€

Περισσότερα »

Βελόνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.1534/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

Κεντρικές Μονάδες Οξυγόνου και Πρωτοξειδίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση δύο κεντρικών μονάδων α)Οξυγόνου (Ο2) καιβ)πρωτοξειδίου (Ν2Ο) (CPV: 31720000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »