Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» Μέσω του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθειατου Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV333141700-7)με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια προγράμματος προστασίας κατά των ιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προγράμματος προστασίας κατά των «ιών» των υπολογιστών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, με

Περισσότερα »

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7),

Περισσότερα »