Κεντρικές Μονάδες Οξυγόνου και Πρωτοξειδίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση δύο κεντρικών μονάδων α)Οξυγόνου (Ο2) καιβ)πρωτοξειδίου (Ν2Ο) (CPV: 31720000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1316/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 86109 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1241/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85791 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ράμματα (CPV 33141126-9) για χρονικό διάστημα ενός (1)

Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: •

Περισσότερα »

Πλύση – Σιδερώμα – Ιματισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1124/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85877 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Περισσότερα »

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 960/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την μίσθωση οικήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (CPV 70220000-9), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με

Περισσότερα »

Υγειονομικό Υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 704/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85353 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου υγειονομικό υλικό (CPV 33140000-3) για χρονικό διάστημα

Περισσότερα »

Ακτινολογικά Φιλμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 440/2020 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα

Περισσότερα »

Λαπαροσκοπικό Υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 422/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84114 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός

Περισσότερα »