Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια προγράμματος προστασίας κατά των ιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προγράμματος προστασίας κατά των «ιών» των υπολογιστών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, με

Περισσότερα »

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7),

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης 2.000 εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με προϊόντα καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με προϊόντα καθαριότητας (CPV39830000-9) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Περισσότερα »