Διακήρυξη για προμήθεια ψυκτικής φυγόκεντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6532/2020 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια ψυκτική φυγόκεντρο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο

Περισσότερα »

Απόφαση διοικητή 4ης Υ.Πε για διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών σε πληροφοριακά συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6322/2020 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »

Πρόσληψη Παιδιάτρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείο Διδυμοτείχου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Περισσότερα »