Λίστες Έκτακτων Χειρουργείων

Επείγοντα Χειρουργεία Α’ 15νθημέρου Ιανουαρίου Επείγοντα Χειρουργεία Β’ 15νθημέρου Ιανουαρίου Επείγοντα Χειρουργεία Α’ 15νθημέρου Φεβρουαρίου Επείγοντα Χειρουργεία Β’ 15νθημέρου Φεβρουαρίου Επείγοντα Χειρουργεία Α’ 15νθημέρου Μαρτίου

Περισσότερα »

Υποχρεώσεις Ασθενή

Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή στην διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς προϋποθέτει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ο ασθενής υποχρεούται να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον κανονισμό

Περισσότερα »

Δικαιώματα Ασθενή

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (Νόμος 2071 / 1992, Άρθρο 47) Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για

Περισσότερα »