Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3445/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 160049 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή  συνοδού εξοπλισμού δυο

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7), για

Περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 με Κωδικό ΟΠΣ:5067799

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με βελόνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με βελόνες (CPV: 33141320-9), ενδεικτικής δαπάνης 18.657,72€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με ορυκτό αλάτι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ορυκτόαλάτι (CPV14410000-8),συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.568,64€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα »

Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για κατάρτιση Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την κατάρτιση Χάρτη Εσωτερικού (ενδογενούς) Ελέγχου κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Απόφασης ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Περισσότερα »