Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της

Περισσότερα »

Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6914/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, για την διενέργεια εξετάσεων

Περισσότερα »

Πρόσκληση για ιματισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιματισμό (CPV:18230000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.903,87€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Περισσότερα »

Διακήρυξη-Ταμειακή Διαχείριση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6700/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM)στους χώρους του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια ψυκτικής φυγόκεντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6532/2020 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια ψυκτική φυγόκεντρο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο

Περισσότερα »

Απόφαση διοικητή 4ης Υ.Πε για διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ

Περισσότερα »