Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Πρόσκληση αναγόμωσης πυροσβεστήρων Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του ΚέντρουΨυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Περισσότερα »

Αξονικές / Μαγνητικές Τομογραφίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών διενέργειας αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α)

Περισσότερα »

Μελανοταινίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4885/2019 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης

Περισσότερα »

Συρραπτικά

Πρόσκληση για συρραπτικά Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με συρραπτικά (CPV 33162200-5), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.675,00€ με ΦΠΑ

Περισσότερα »

Πρόσκληση για χαρτί φωτοαντιγραφικό

Πρόσκληση για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV:30197643-5), για χρονικό διάστημα ενός(1)

Περισσότερα »

Προμήθεια υγρών καυσίμων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υγρά καύσιμα Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) και του Κ.Ψ.Υ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα)

Περισσότερα »

Πρόσκληση ιστοπαθολογικές – κυτταρολογικές εξετάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών ανώτατης συμβατικής αξίας 68.000,00 με φπα και, β) κυτταρολογικών

Περισσότερα »

Προμήθεια Γάζας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3649/2019  Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Γάζα (CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης

Περισσότερα »

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: •

Περισσότερα »