Διαβούλευση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Μ/Γ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της. Για περισσότερες λεπτομέρειες

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προϊόν καθαριότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με προϊόν καθαριότητας (CPV 39830000-9), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους

Περισσότερα »

Τρόφιμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1532/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85875 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 240.000,00€

Περισσότερα »

Βελόνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.1534/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

Κεντρικές Μονάδες Οξυγόνου και Πρωτοξειδίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση δύο κεντρικών μονάδων α)Οξυγόνου (Ο2) καιβ)πρωτοξειδίου (Ν2Ο) (CPV: 31720000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1316/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 86109 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1241/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85791 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ράμματα (CPV 33141126-9) για χρονικό διάστημα ενός (1)

Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: •

Περισσότερα »

Πλύση – Σιδερώμα – Ιματισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1124/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85877 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Περισσότερα »