Διακήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών σε πληροφοριακά συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6322/2020 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »

Πρόσληψη Παιδιάτρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείο Διδυμοτείχου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Περισσότερα »

Πρόσκληση για ηλεκτρικές συσκευές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ με φπα και με

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5214/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των πέντε (5) μηχανημάτων Nikisso, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2)

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εγκατάσταση νέας εισόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια εγκατάσταση νέας εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.300.00€

Περισσότερα »