Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διαγωνισμός για συντήρηση και υποστήριξη των ΠΣ HOSPITAL_ES και ΑΣΛΗΠΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5247/2021 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »

Ανοικτός Διαγωνισμός για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2867/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.920.000 € ΜΕ ΦΠΑ Mέσω

Περισσότερα »