Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών δύο εξυπηρετητών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δύο εξυπηρετητών (HP ML350pT08E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια σπιρόμετρου με ενσωματωμένο οξύμετρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός σπιρόμετρου με ενσωματωμένο οξύμετρο (CPV 33141620-2), για τα Ε.Ι. του  Πνευμονολογικού, του Γ.Ν Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.800,00€

Περισσότερα »