ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4221/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 92603 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV:79713000-5) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 210.000,00€

Περισσότερα »

Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

Διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμούγια το έργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κτίριο του Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πατήστε

Περισσότερα »

Πρόσληψη Ακτινοφυσικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες, για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων

Περισσότερα »

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Η/Υ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής

Περισσότερα »

Προμήθεια Ιματισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3737/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.912,35€

Περισσότερα »