ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 960/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την μίσθωση οικήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (CPV 70220000-9), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με

Περισσότερα »

Υγειονομικό Υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 704/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85353 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου υγειονομικό υλικό (CPV 33140000-3) για χρονικό διάστημα

Περισσότερα »

Ακτινολογικά Φιλμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 440/2020 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα

Περισσότερα »

Λαπαροσκοπικό Υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 422/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84114 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός

Περισσότερα »

Ταυτοποίηση Μικροβίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 218/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την

Περισσότερα »

Προϊόντα Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.185/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39830000-9), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

Αναλώσιμο – Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 170/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83871 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αναλώσιμο υλικό για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Περισσότερα »

Ηθμός διάλυσης – φίλτρα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 123/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83805 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ηθμό διάλυσης – φίλτρα (CPV 33181200-4) για

Περισσότερα »