Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για εξετάσεις μικροβιολογικού εργαστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών  εξετάσεων ανώτατης συμβατικής αξίας 55.000,00 με φπα και, β)κυτταρολογικών εξετάσεων ανώτατης συμβατικής

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια μιας συσκευής απολύμανσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου με μιασυσκευή απολύμανσης (CPV:39330000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης

Περισσότερα »

Πρόσκληση για σύστημα διαχείρισης ενέργειας στο Λεβητοστάσιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (πετρελαίου) στο Λεβητοστάσιο (CPV: 42418500-4) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με Βελόνες Παρακέντησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς στην ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασίας για την Προμήθεια Βελονών Παρακέντησης Φίστουλα(CPV33141324-7) για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου, για

Περισσότερα »

Πρόσκληση για καθαρισμό τριών δεξαμενών πετρελαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών (3)δεξαμενών πετρελαίου (3χ20.000lit) (CPV: 90913200-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με

Περισσότερα »