Προμήθεια υγρών καυσίμων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υγρά καύσιμα Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) και του Κ.Ψ.Υ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα)

Περισσότερα »

Πρόσκληση ιστοπαθολογικές – κυτταρολογικές εξετάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών ανώτατης συμβατικής αξίας 68.000,00 με φπα και, β) κυτταρολογικών

Περισσότερα »

Προμήθεια Γάζας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3649/2019  Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Γάζα (CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης

Περισσότερα »

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: •

Περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΡ. 3453/2019ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ

Περισσότερα »

Συρραπτικό Πλέγματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια συρραπτικού σταθεροποίησης πλέγματος, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.469,00 με Φ.Π.Α Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, αποφάσισε την προμήθεια με

Περισσότερα »

HDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος siemens – axiom icons R-100 του Π.Γ.Ν.

Περισσότερα »

Διαγωνισμός Αποβλήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2945/2019ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 73148ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α.

Περισσότερα »

Πρόσκληση Συντήρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος siemens – axiom icons R-100 του Π.Γ.Ν. Έβρου

Περισσότερα »

Διακήρυξη – Αερίων Αίματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 2250/2019 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού

Περισσότερα »