Προμήθεια μιας φυγόκεντρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας φυγόκεντρου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7434/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια μίας

Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου

Προμήθεια ενός Ηλεκτροκαρδιογράφου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7424/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV: 33123230-9) με

Περισσότερα »

Υγρό εμφάνισης ακτινογραφικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης – στερέωσης ακτινογραφικών (CPV:24931230-0) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα

Περισσότερα »

Φίλτρα αερισμού – κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού – κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 3.116,12€

Περισσότερα »

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.6570/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 33168000-5), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

ΣΕΤ ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με δέκα (10) σετ εκτομήςπεριεδρικού συριγγίου (CPV:33162200-5), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

Περισσότερα »

Καθετήρες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες (CPV 33141200-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.151,00€ με

Περισσότερα »

Ηθμός διάλυσης – φίλτρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5858/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 77288 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ηθμό διάλυσης – φίλτρα (CPV 33181200-4) για

Περισσότερα »

Γάζα Απλή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 90ΕΚ * 100 ΜΕΤΡΑ, 18 ΚΛΩΣΤΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΗ

Περισσότερα »

Αντιδραστήρια & αναλώσιμα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5691/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 78730​ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός

Περισσότερα »