Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια ιατροτεχνολογικού, πληροφοριακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ενδεικτικό μη δεσμευτικό προτεινόμενο κόστος αγοράς του προςπρομήθεια εξοπλισμού Πρόσκληση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Πρόσκληση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Πρόσκληση πληροφοριακού εξοπλισμού

Περισσότερα »