ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5037483 και Π/Υ 1.555.000€

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.555.000€ με ΦΠΑ.

 

Το έργο στοχεύει στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει δύο Υποέργα.

  1. 1ο Υποέργο: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου όπου περιλαμβάνει τα εξής:
  • Προσθήκη θερμομόνωσης στο κέλυφος και στην στέγη του κτιρίου
  • Αντικατάσταση των κουφωµάτων
  • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα, εξοικονόμησης ενέργειας
  • Αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου
  • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
  1. 2ο Υποέργο: Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

   Μετά το τέλος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση και θα εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό ελέγχου και πιστοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Μετά την υλοποίηση της πράξης το κτίριο προβλέπεται να αναβαθμιστεί από την Ενεργειακή Κατηγορία Ε στην Ενεργειακή Κατηγορία Β.