ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5030472 και Π/Υ 1.728.550€

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.728.550€ με ΦΠΑ.

 

Η πράξη αφορά την προμήθεια του παρακάτω Ιατροτεχνολογικού και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού:

 

1.ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ,ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ

2.ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (TEM.3)

3.ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM

4.ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ

5.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

6.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

7.ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ (TEM.2)

8.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΕΤ 1)

9.ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ,ΤΥΠΟΥ LED (TEM.2)

10.ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ,ΤΥΠΟΥ LED

11.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

12.ΣΕΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ (ΣΕΤ 5)

13.ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

14.ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

15.ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ,ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

16.ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΩΡΛ (ΤΕΜ.3)

17.ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

18.ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12-ΚΑΝΑΛΟΣ (ΤΕΜ.11)

19.ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

20.ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΤΕΜ.18)

21.ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ (ΤΕΜ.3)

22.ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ(AED),ΦΟΡΗΤΟΣ (ΤΕΜ.3)

23.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ(ΤΕΜ8)(1 ΣΥΣΤΗΜΑ)

24.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

25.ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ,ΤΥΠΟΥ LED

26.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ(BOOM)

27.ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΤΕΜ.2)

28.ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΦΟΡΗΤΟ(ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ)

29.ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

30.ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

31.ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 28 ΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΜ.2)

32.ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ.2)

33.ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΤΕΜ.2)

34.ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

35.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(CPM)

36.ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΦΟΡΗΤΟ (ΤΕΜ.4)

37.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΜ.6)

38.ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ (ΤΕΜ3)

39.ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ)

40.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ (ΤΕΜ.2)

41.ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

42.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

43.ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ-ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

44.ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

45.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ

46.ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

47.ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ/ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΟ ΑΜΕΣΟ

48.ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΜΜΕΣΟ

49.ΣΕΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΜ.3)

50.ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT

51.ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ,ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

52.ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

53.ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΤΜΟΥ

54.ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΥ (ΤΕΜ.2)

55.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (ΤΕΜ.2)

56.ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΕΜ.3)

57.ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΤΕΜ.2)

58.ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΤΕΜ.2)

59.ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ (ΤΕΜ.2)

60.ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Βελτίωση / Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.