Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του πύργου ψύξης INTERKLIMA CT-30 (CPV:44523300-5) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 7.313,52€ με φπα.