2.-ΣΧΕΤΙΚΑ-ΜΕ-ΤΗΝ-ΠΛΗΡΩΣΗ-ΜΙΑΣ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ