5757-12.07.2022_Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέρονος-_RAPID-TEST.