5831-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ-ΥΛΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-ΑΤΜΟΥ