7785-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ-ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ-ΤΥΠΟΥ-