Πρόσκληση αναγόμωσης πυροσβεστήρων

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.529,04€ με ΦΠΑ, (1.764,52€ για το πρώτο έτος και 1.764,52€ για την παράταση)