ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΜ 15342020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ