Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 και στα πλαίσια  προγραμματισμού διενέργειας διαγωνισμού,  προβαίνει σε ανοιχτή δημόσια  διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους με CPV 33162200-5  συρραπτικά.