Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια με ορυκτό αλάτι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ορυκτόαλάτι (CPV14410000-8),συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.568,64€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα »