Ισολογισμός 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΧΡΗΣΗ ( 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ