Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις  ανάγκες του ΓΝ Διδυμοτείχου.