ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023

ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 885.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ