ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡ. 836/2021

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής διερεύνησης και διάγνωσης ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 με την τεχνική RT-QPCR, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά εξέταση.