ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6914/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, για την διενέργεια εξετάσεων για την ταχεία διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00€ με φπα.