ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7282/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 99540

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΕΒΡΟΥ (ΕΔΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ME ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09100000-0) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 640.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.