ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4049/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:191470

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από  ιδιωτικό εργαστήριο του Βορείου Έβρου με κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη ποσοστιαία έκπτωση επί των συμβεβλημένων τιμών του ΕΟΠΥΥ (CPV: 85140000-2), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 180.000,00€.