ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ HD, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του, συνολικού προϋπολογισμού 1.955.000 € με Φ.Π.Α.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της.