Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.000,00€ με φπα».