Στην Καρδιολογική Κλινική και το νοσηλευτικό προσωπικό