Το Σωματείο εργαζομένων ενημερώνει τα μέλη του ότι δημιουργήθηκε τμήμα Βοηθών Νοσοκόμων στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν μετά τις 6/9/2023.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Τηλ. ΔΙΕΚ: 2553022478