Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας

Χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας με εικόνες και βίντεο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.