Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία,
για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου:

• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή A.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Νεφρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (για το ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας), στον εισαγωγικό βαθμό του
Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Νευρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄