ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ..

• Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Διευθυντή. 
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄
• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας), στον εισαγωγικό βαθμό του Διευθυντή.