Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού απο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας