Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1, 33111650-2). Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1,33111650-2) για τις ανάγκες του, συνολικού προϋπολογισμού 885.000 € με Φ.Π.Α., από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.