ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕ-ΓΑΖΑ