Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.