ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕ-ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΑΕΡΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΟΣ