Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω είδη Υδραυλικού υλικού (CPV 44115200-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.032,15€ με Φ.Π.Α.